HomeMinorLitTekniskReferencerSupportContact english | deutsch  
 
Produktoversigt > Ledeliniekoncept
 

 

station  

Ledeliniekoncept - Intactila udendørs

Ledeliniekoncept - Intactila indendørs

DSB´s, Banedanmark´s og DSB S-tog´s ledeliniekoncept er et resultat af et udviklingsprojekt finansieret af Trafikministeriet.Udviklingsprojektet havde til formål at fastlægge en design-norm og en standard for udendørs ledelinier på stationer på tværs af ejerforhold (Banedanmark og DSB). DSB Arkitekter fungerede som rådgiver og udvikler af designkonceptet.
Dansk Blindesamfund og De Samvirkende Invalideorganisationer testede og godkendte efter en forsøgsrække ledeliniekonceptet. Ledeliniekonceptet er valgt som standard for Banedanmark og DSB.Derudover er ledeliniekonceptet allerede i overensstemmelse med udkastet af den kommende europæiske norm.

     
fliser  

Anvendelse

Ledeliniekonceptet er et taktilt system der udlægges i plan med den øvrige belægning, med det taktile element bestående af knopper og "fingre" placeret over det plane niveau.

Ledeliniekonceptet har til formål at guide blinde og svagtseende når de færdes i det åbne offentlige rum og kan anvendes på perroner, p-pladser og i gaderum.

     
Fredericia station  

Fredericia - Fra nedslidt banegård til moderne og tilgængelig station

Efter årtiers forfald blev der i 1996 igangsat en gennemgribende renovering af Fredericia station. Efter nænsom renovering og tilbageføring til den funktionalistiske stil stod stationen færdig midt i 2005. I dag står bygningen fra 1927 i skærende kontrast til den gamle nedslidte banegård der har præget byen i årevis.

     
tilgængelighed folder  

Tilgængelighed

DSB Arkitekter tilbyder professionel rådgivning indenfor tilgængelighed. DSB har i over 25 år oparbejdet en enestående kompetance indenfor tilgængeligt byggeri. Arbejdet går ud på at gennemføre løsninger, der tilgodeser de særlige behov, handicappede har i forbindelse med togrejsen.

DSB Arkitekter har uddannet 5 tilgængelighedskonsulenter ved Dansk Center For Tilgængelighed, for at tilgodese disse særlige krav.

     
ledelinie med fiberlys  

Udviklingsprojekt

Opmærksomhedsfelt med fiberlys i kombination med ledelinie-konceptet til blinde og svagtseende.